Przejścia służbowe dla pracowników

Ochrona danych osobowych w firmach lub zakładach pracy jest obecnie bardzo szczegółowo regulowana nie tylko przez ustawę, ale również przy pomocy polityki bezpieczeństwa danych. Dostęp nieupoważnionego personelu do pomieszczeń, w których przechowywane są dane osób postronnych nie powinien być możliwy.
Częstym rozwiązaniem, z którego korzystają pracodawcy w swoich firmach są laminowane karty plastikowe z imieniem i nazwiskiem pracownika. Pozwala to ochronie na zidentyfikowanie uprawnionych do wejścia do budynku osób. Dzięki takiemu rozwiązaniu można uniknąć wielu nieprzyjemności jak również pozwów sądowych, jakie mogłyby się zdarzyć, gdyby nastąpił wyciek danych osobowych klientów danej firmy.